Άγιος Οσιομάρτυρας Νικόλαος

clip_image004


ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ Β΄

Ὡς Μητροπολίτης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων χαιρετίζουμε τὸν ἐρευνητὴ ἄνθρωπο καὶ συγχαίρουμε τὸν κόπο τῆς ἐπιστημονικῆς του ἔρευνας καὶ ἱκανότητας, χάρη στὴν ὁποία πέτυχε τὴν ἀνακάλυψη τοῦ διαδικτύου, διὰ τῆς ὁποίας ἔχει ἐκμηδενίσει τὶς φυσικὲς ἀποστάσεις καὶ ἔφερε τὸν σημερινὸ ἀποξενωμένο ἄνθρωπο τόσο κοντά, ὥστε νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ σχέσεις καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν συνάνθρωπο.

Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίτευγμα μαρτυρεῖ αὐτό, ποὺ πιστεύει καὶ καταγράφει ἡ ὀρθόδοξη πατερικότητα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἕνα ἄτομο, ποὺ μπορεῖ νὰ παραμείνει στὴν ἀπομόνωση, τὴ διάσπαση καὶ τὸν χωρισμὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἐγκλωβισμένος στὸ δικό του καβούκι. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ διαδικτύου προβάλλεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ θεϊκοῦ Λόγου.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ὁ ἰδιαίτερα δημοφιλὴς Ὁσιομάρτυς Νικόλαος ὁ Νέος, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στὸ χωριὸ Βούναινα, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐκεῖ ὑπάρχει προσκυνηματικὸς Ἱερὸς Ναός, καθὼς καὶ τὸ κενοτάφιο τοῦ Ὁσιομάρτυρα. Ἐπίσης, τὸ ὅλο προσκύνημα τὸ ἀγκαλιάζουν τὰ ἱερὰ δένδρα, ποὺ οἱ πιστοὶ τόσο τὰ τιμοῦν γιὰ τὰ σημεῖα ποὺ βλέπουν ἀπὸ αὐτά.

Πολλὰ ἔχουν γραφτεῖ γιὰ τὸν βίο καὶ τὰ θαυμαστὰ γεγονότα, ποὺ τελοῦνται μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσιομάρτυρα Νικολάου, ὡστόσο ὑπάρχουν πολλὰ θέματα ποὺ θέλουν περισσότερες διευκρινήσεις καὶ μία ἐπιστημονικὴ ματιὰ νὰ ξεκαθαρίσουν κάποιες συγχύσεις.

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκανε ὁ συγγραφέας καὶ ἐπιμελητὴς τῶν κειμένων αὐτῶν, ποὺ μετέφερε στὸ διαδίκτυο, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πέττας, Θεολόγος καὶ Δρ. Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Μὲ τὸ πόνημα αὐτὸ ὁ συγγραφέας του κάνει τοῖς πᾶσι γνωστὸ τὸ ἱερὸ Προσκύνημά μας στὰ Βούναινα. Ἐπίσης, παρουσιάζει μὲ ἐπιστημονικὴ ματιὰ τὸ βίο τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, τὴν τιμή του, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰκονογράφησή του, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ σημαντικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό. Γι’ αὐτό, ὡς Ποιμένας, χαιρετίζω καὶ εὐλογῶ ἐγκάρδια αὐτὴν τὴν προσπάθεια, εὐχαριστῶ δὲ καὶ συγχαίρω τὸν Πανοσιολογιώτατο συγγραφέα τοῦ παρόντος πονήματος καὶ εὔχομαι νὰ τὸν συνέχει πάντοτε τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τῶν ὁσίων ποὺ μαρτύρησαν στὰ Βούναινα μαζὶ μὲ τὸν Ὁσιομάρτυρα Νικόλαο, ὥστε νὰ στέκεται στέρεος στὶς ἄσειστες βάσεις τῆς πίστεως καὶ τοῦ γένους μας, αὐτὲς ποὺ ἔθεσαν οἱ Ἅγιοί μας μὲ τὸ αἷμα τους καὶ στὶς ὁποῖες ὅλοι μας πρέπει νὰ παραμένουμε μὲ παρρησία.

Στοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὲς εὔχομαι νὰ ἔχουν στὴ ζωή τους τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ ἱαματικοῦ Ὁσιομάρτυρα Νικολάου τοῦ Νέου, τοῦ ἐν Βουναίνοις ἀθλήσαντος.

Ἔγραφα τὴν 4ην Δεκεμβρίου 2011

Μνήμη τοῦ Ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ,

Ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου

Μὲ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ πατρικὴ ἀγάπη

Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

clip_image006

clip_image002

– Ἐπιτραχήλιον κεντητόν ὅπου κάτω ἀπό τόν Εὐαγγελισμό φέρει τίς μορφές τῶν ἁγίων: Νικολάου Βουναίνης, Παϊσίου (Παναγῆ) τοῦ Μπασιᾶ, Βλασίου τοῦ Νέου Κωνσταντίας τῆς ῾Ἀραπίσσας, Νικολάου Μύρων, Νεκταρίου Τέρπου, Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (ἀνήκει σέ ἰδιωτική συλλογή ἀρχιμανδρίτου).